Journal

Take a look behind the scenes of my studio – see how my collections are made and what inspires me. In the journal, you will also find articles with information about more thoughtful approach to living and design.

Zajrzyj za kulisy mojej pracowni – zobacz jak powstają moje kolekcje i co mnie inspiruje. W dzienniku znajdziesz również artykuły z informacjami na temat bardziej przemyślanego podejścia do życia i projektowania.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience.